Ciężkie życie bogaczy – podatek od wzbogacenia 2019

Jeśli twój majątek powiększa się, prawo narzuca na ciebie obowiązek zapłacenia podatku od wzbogacenia. Zanim zgłosimy w urzędzie skarbowym fakt wzbogacenia się warto poznać kilka zasad regulujących trę kwestię – czyli kto, kiedy i ile musi oddać fiskusowi.

Co to znaczy wzbogacenie?

W myśl przepisów Kodeksu Cywilnego wzbogacenie się to stan, w którym nasz majątek zwiększa się na skutek spadku, darowizny, wygranej w grze liczbowej czy teleturnieju, a także w sytuacji, gdy dokonujemy zakupu dóbr zaliczanych do luksusowych, na przykład samochodu.

Sytuacja zwiększenia stanu majątkowego obliguje podatnika do złożenia w urzędzie skarbowym stosownego dokumentu zawiadamiającego o wzbogaceniu się. Wysokość podatku zależy od źródła przychodu. Spadki i darowizny są opodatkowane z zależności od stopnia pokrewieństwa lub celu (darowizny). Wygrane w lotto czy w inne grze zwolniona jest z podatku do kwoty 2280 a o wygranej w dokumencie PIT – 8AR fiskusa powiadamia organizator gry czy loterii.

Jeszcze inne zasady regulują podatki od czynności cywilno –prawnych (PCC) przy zakupie samochodów.

Zakup samochodu – podatek od wzbogacenia 2019

Zakup samochodu od osoby prywatnej, czyli z tak zwanej drugiej ręki, to najczęściej spotykana sytuacja, w której strona nabywająca pojazd staje się automatycznie podatnikiem zobowiązanym do uiszczenia daniny z racji wzbogacenia się. Od lat ta sytuacja budzi sporo sprzeciwów – przecież pieniądze na samochód były już wcześniej częścią majątku, więc tak naprawdę wielkość majątku nie uległa zwiększeniu. Przecież sprzedający nie traci – zamiast samochodu ma pieniądze. No ale ktoś przecież na wydatki władzy musi zapracować, więc podatek od PCC zanieść do urzędu skarbowego należy.

Jak zgłosić podatek od wzbogacenia 2019?

Do US zgłaszamy się z umową. Warto zapamiętać – nowe auta z salonu, używane kupione od firmy oraz mające wartość poniżej 1000 PLN nie są opodatkowane.

Wysokość podatku od innych pojazdów wynosi 2% ich wartości. Słowo wartość oznacza rzeczywistą wartość samochodu, a nie kwotę wpisaną do umowy. Zaniżanie tej kwoty pozbawione jest sensu – urzędnicy fiskusa korzystają z tabel Eurotax i dokładnie weryfikują treści umów kupna – sprzedaży.

Podatek od wzbogacenia w innych sytuacjach

PCC podatnicy zobowiązani są płacić również w innych sytuacjach, np. przyjęcia darowizny, umowy pożyczki pieniędzy, umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Podatki od darowizn, podobnie jak podatki spadkowe warto rozliczać po zasięgnięciu informacji w urzędzie skarbowym, do którego należy interpretacja przepisów w zakresie przynależności do określonej grupy podatkowej, a tym samym do naliczenia wysokości należnego podatku. W kręgu osób najbliżej spokrewnionych podatku od wzbogacenia z tytułu spadku czy darowizny nie płaci się. W dalszych grupach wysokość zwiększa się wraz z maleniem stopnia powiązań rodzinnych.