Leasing to jedna z najpopularniejszych form finansowania inwestycji. Korzystają z niego zarówno nowe przedsiębiorstwa, które borykają się z brakiem własnych środków na zakup niezbędnego wyposażenia, jak i firmy z ugruntowaną pozycją na rynku – planujące dalszą rozbudowę, wymianę floty czy parku maszynowego. Rynek firm leasingowych w Polsce rośnie wprost proporcjonalnie do pojawiających się nowo otwieranych biznesów. Dla przedsiębiorców jest to sytuacja korzystna – pozwala wybierać spośród wielu różnych propozycji. Jak znaleźć tę najlepszą? Sprawdź, na co zwracać uwagę, szukając leasingu dla firmy.

Leasing – na co zwracać uwagę?

Pierwszym krokiem do wyboru najkorzystniejszej oferty powinno być ustalenie indywidualnych wymogów i założeń, pod których kątem rozpatruje się poszczególne oferty. Kluczowe kwestie, na jakie należy zwracać uwagę, to:

  • przedmiot leasingu,
  • okres finansowania,
  • wysokość pierwszej wpłaty,
  • ubezpieczenie,
  • całkowite koszty,
  • zakończenie leasingu.

Przedmiot leasingu

Selekcję ofert powinniśmy rozpocząć od określenia przedmiotu leasingowania. Jeśli planujemy zakup samochodu osobowego lub dostawczego, oferta podmiotów skłonnych udzielić nam finansowania, będzie bardzo rozległa – autoleasing to najlepiej rozwinięty sektor leasingu w kraju. Nieco trudniej może być nam pozyskać finansowanie dla specjalistycznych maszyn przemysłowych, urządzeń medycznych czy badawczych, a także sprzętów wykorzystywanych w niszowych branżach. Przykładowo, Santander Bank Polska, posiada bogatą ofertę na samochody osobowe, dostawcze oraz ciężarowe, finansując również m.in.: maszyny przemysłowe i rolnicze czy specjalistyczny sprzęt medyczny z decyzją nawet w 5 minut!

Okres finansowania

Cechą oferty leasingowej, która szczególnie interesuje większość przedsiębiorców, jest długość okresu finansowania. To właśnie czas ma największy wpływ na wysokość raty, którą należy uwzględnić w comiesięcznych wydatkach. Standardowy okres leasingowania wynosi maksymalnie 72 miesięcy, choć w niektórych przypadkach zawiera się umowy na dłużej – w zależności od rodzaju i wartości przedmiotu. Co prawda podnosi się wówczas całkowity koszt leasingu, ale jednocześnie jest to szansa na uzyskanie niższej miesięcznej raty. W przypadku wielu przedsiębiorstw jest to kluczowe, gdyż pozwala na ustalenie zobowiązania na poziomie, który nie naruszy płynności finansowej firmy.

Wysokość pierwszej wpłaty

W zależności od rodzaju i wartości leasingowanego środka trwałego, a także oferty banku, wysokość czynszu inicjalnego ustalana jest indywidualnie i wynosi od 0 do nawet kilkudziesięciu procent wartości przedmiotu. Im większa będzie początkowa wpłata, tym mniejsza pozostanie do spłaty w ratach. Jeśli jednak budżet jest ograniczony, część leasingodawców może nie udzielić finansowania – szczególnie w przypadku środków trwałych, które wymagają odpowiednio wysokiego czynszu inicjalnego.

Ubezpieczenie

Niezależnie od rodzaju finansowanego przedmiotu oraz instytucji finansujące konieczne będzie ubezpieczenie środka trwałego będącego przedmiotem leasingu. Obowiązek ten wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów zaliczanych do miesięcznej raty. Ubezpieczenie zazwyczaj znacznie wpływa na całkowity koszt leasingu, dlatego warto wybierać takie oferty, w których nie został narzucony ubezpieczyciel. Wówczas przedsiębiorca ma wolną rękę w poszukiwaniu najkorzystniejszej polisy.

Całkowite koszty

Na całkowity koszt leasingu wpływa wiele czynników, takich jak m.in. wybrany przez przedsiębiorcę okres finansowania, procentowa wysokość pierwszej wpłaty czy wspomniane powyżej ubezpieczenie środka trwałego. Nie bez znaczenia są też ewentualne prowizje oraz koszty związane z wykupem użytkowanego przedmiotu po zakończeniu jego finansowania. Porównując poszczególne oferty, warto więc zasięgnąć informacji, jak przedstawia się całkowity koszt leasingu.

Zakończenie leasingu

Zdarza się, że przedsiębiorca jest zainteresowany wcześniejszym zakończeniem leasingu. Dzieje się tak, gdy np. przedmiot przestanie być potrzebny jeszcze w trakcie obowiązywania umowy, wymienia się go na nowszy model lub sytuacja finansowa firmy uległa pogorszeniu, w związku z czym nie jest się w stanie dalej ponosić ustalonych zobowiązań. Warto również przed zawarciem umowy sprawdzić zasady jej zakończenia i dowiedzieć się, czy istnieje możliwość cesji leasingu na inną firmę.