Obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowej za zakończony rok podatkowy ciąży na każdym podatniku, który osiąga w Polsce dochody. Obecnie najwygodniejszym sposobem jest wykonanie rozliczenia online, przy pomocy jednego z dedykowanych programów. Wśród nich popularnością cieszy się aplikacja e-pity oraz rządowe rozwiązanie Twój e-PIT.

  1. Twój e-PIT i e-pity – sposób działania
  2. Z której aplikacji skorzystać, aby szybko stworzyć PIT online?

Te dwie metody rozliczenia PIT mają maksymalnie ułatwić podatnikom poprawne wypełnienie i przesłanie do US odpowiednich deklaracji podatkowych. Ich sposób działania jest jednak odmienny. E-pity to aplikacja do samodzielnej obsługi, a w usłudze Twój e-PIT podatnik otrzymuje gotowe zeznanie podatkowe, które musi jedynie zatwierdzić. Która metoda jest lepsza?

Twój e-PIT i e-pity – sposób działania

Twój e-PIT i e-pity to dwie różne aplikacje o odmiennym działaniu, stworzone w tym samym celu. W przypadku pierwszej z nich, podatnik po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto, może zobaczyć gotową deklarację podatkową, sporządzoną automatycznie przez system Ministerstwa Finansów. System ten bazuje na danych przekazanych do MF przez pracodawców, zleceniodawców i inne podmioty zobowiązane do przekazywania danych o dochodach swoich podwładnych, oraz na danych z ubiegłorocznych deklaracji danego podatnika. W ten sposób automatycznie powstaje zeznanie podatkowe. Jeśli podatnik się z nim zgadza, wystarczy, że je zatwierdzi lub pozostawi bez odpowiedzi – wtedy PIT zostanie zatwierdzony z dniem 1 maja. Natomiast jeśli podatnik chce dokonać zmian, to może to zrobić, a następnie wysłać deklarację do swojego US.

Program e pity działa nieco inaczej. To intuicyjna aplikacja, do której podatnik musi samodzielnie wprowadzić swoje dane oraz informacje o dochodach i ulgach podatkowych. Pomaga w tym praktyczny kreator, prowadzący podatnika krok po kroku przez proces tworzenia deklaracji. Na podstawie tak wprowadzonych danych, aplikacja generuje gotową deklarację, którą można wysłać do US.

Z której aplikacji skorzystać, aby szybko stworzyć PIT online?

Na tak zadane pytanie można odpowiedzieć używanym często w księgowości stwierdzeniem – to zależy. W obu przypadkach tworzone e-deklaracje podatkowe będą sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obie pozwalają też na wysyłkę PIT online, dzięki czemu można spełnić obowiązek względem fiskusa, nie wychodząc z domu.

W przypadku podatników, którzy rozliczają jedynie dochody z jednej umowy i korzystają z podstawowych ulg podatkowych, np. ulgi prorodzinnej, wygodną opcją jest wybór gotowej deklaracji w usłudze Twój e-PIT. Za każdym razem warto jednak sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają i zatwierdzić deklarację, szczególnie w przypadku, w którym możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku.

Wielu podatników nie ufa jednak rządowej aplikacji i wybiera program e-pity. Ta opcja daje znacznie więcej możliwości. Pozwala nie tylko stworzyć e-deklaracje, ale również korygować je. To obecnie często wykorzystywana funkcjonalność – ze względu na przesunięcia terminów składania PIT 2020, zeznania wielu podatników zostały automatycznie zatwierdzone w usłudze Twój e-PIT, co spowodowało konieczność złożenia korekty zeznania, jeśli podatnik chciał dokonać zmian, np. w wysokości kosztów uzyskania przychodów lub rodzaju zastosowanych ulg podatkowych. Korektę PIT 2020 w programie e-pity można wygenerować w kilka minut i wygodnie przesłać bezpośrednio z aplikacji do odpowiedniego urzędu skarbowego.