Jak obliczyć emeryturę netto?

W celu poznania wysokości przyszłego świadczenia możemy udać się do lokalnego oddziału ZUS i złożyć wniosek o ustalenie wysokości emerytury. Nie będą to jednak wartości ostateczne, a otrzymana kwota będzie podana jako kwota brutto. Zatem jak wyliczyć emeryturę netto oraz czym jest ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego?

Komu przysługuje przeliczenie emerytury?

„Wbrew pozorom szacunkowe wyliczenia emerytalne otrzymane od ZUS nie stanowią ostatecznej kwoty świadczenia. Oczywiście na jej wysokość będzie wpływać wartość opłacanych składek, ale istnieje jeszcze jedna możliwość powiększenia swojego przyszłego świadczenia. Jest nim tak zwane przeliczenie emerytury” – wyjaśniają finansowi eksperci z aasa.

Komu przysługuje przeliczenie emerytury? Można z niego skorzystać jeśli:

  • podczas składania wniosku o świadczenie emerytalne nie zostały złożone wszystkie dokumenty, który potwierdziłyby wysokość zarobków oraz wpłacanych składek w latach poprzednich;
  • możesz udokumentować inne zarobki lub renty, które były przyznane już po przejściu na emeryturę;
  • po przyznaniu świadczenia emerytalnego dalej pracowałeś oraz opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli posiadasz taką możliwość i uważasz, że Twoja emerytura jest za niska, to warto wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia. Co ważne, ZUS musi zastosować przelicznik korzystniejszy dla podatnika.

Jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Musimy zacząć od wniosku oznaczonego symbolem ERPO. Jego wzór znajdziemy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszą czynnością jest dokładne wypełnienie pól dotyczących danych wnioskodawcy (numer PESEL, imię oraz nazwisko, oraz adres zamieszkania).

Następnie należy zaznaczyć, o co dokładnie wnioskujemy. Musimy wybrać pozycję najkorzystniejszą dla nas i zaznaczyć ją za pomocą X. W dalszej części formularza podajemy liczbę załączonych dokumentów oraz wybieramy sposób, w jaki zostanie dostarczona do nas odpowiedź. Ostatnią czynnością jest wpisanie daty złożenia wniosku oraz podpisanie go.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Formularz ERPO można złożyć dopiero po uzyskaniu pełnego prawa do świadczenia emerytalnego. ZUS poinformuje nas o wysokości przyszłego świadczenia, a my będziemy mogli zweryfikować jego kwotę oraz sprawdzić, czy jakieś okresy składkowe nie zostały przypadkiem pominięte.

Zatem kiedy najlepiej złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Powinno się go złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Wynika to z ustawy o emeryturach i rentach, a konkretniej artykułu 113 tego dokumentu:

Ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych, następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt lub rencista pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale kalendarzowym ustało ubezpieczenie.

Ile razy można przeliczyć emeryturę?

„W polskim prawie nie ma ściśle określonego limitu. Dlatego też, jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny, ale decydujesz się nadal pracować i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, to możesz co kwartał występować o ponowne jej przeliczenie” – tłumaczą specjaliści z https://www.aasapolska.pl/

Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury?

Czy urlop wychowawczy to okres składkowy, czy nieskładkowy? Otóż wszystko zależy od okresu, w którym skorzystano z tego świadczenia. Przed 1 stycznia 1999 roku urlop wychowawczy był liczony jako okres nieskładkowy. Nowelizacja ustawy postanowiła zaradzić temu problemowi poprzez włączenie tego okresu na poczet przyszłej emerytury. W związku z tym możliwe jest uzyskanie emerytury w znacznie wyższej wysokości przez rodziców, którzy przed 1999 rokiem korzystali z tego przywileju.

Emerytura netto a brutto

Świadczenia emerytalne są na terenie Polski objęte podatkiem PIT. Dlatego też wiele osób zastanawia się, jaka emerytura im „się należy”. Kalkulator pomoże nam w obliczeniu jej wysokości. Zarówno na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i w internecie znajdziemy narzędzia umożliwiające szybkie przeliczanie wysokości świadczenia „na rękę” z kwoty brutto.

Jak obliczyć emeryturę netto i co należy uwzględnić w kalkulacjach? Aby nasze obliczenia były poprawne, należy pamiętać o odjęciu od kwoty brutto składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy.