Jakie możliwości oferują firmom sieci WAN?

By dana firma współdziałała sprawnie, konieczne jest posiadanie wydajnego i sprawnego połączenia pomiędzy konkretnymi działami i oddziałami firm, centrami danych, a nawet główną lokalizacją firmy. Jest to możliwe do uczynienia nawet w przypadku gdy sieci są rozmieszczone między sobą w bardzo dużych dystansach kilometrowych. Po to między innymi opracowano sieć wan, by móc uzyskiwać tak rozległe połączenie.

Sieć WAN i korzyści z jej korzystania dla firm

Termin sieć WAN wywodzi się od angielskiego Wide Area Network, co na polski tłumaczone jest jako rozległa sieć komputerowa. Ma ona możliwość wychodzenia poza możliwości geograficzne w uzyskiwaniu połączeń pomiędzy różnymi urządzeniami i sieciami. To najbardziej znana i największa sieć komputerowa. W przypadku firm najczęściej swe zastosowanie znajduje w nawiązywaniu połączeń pomiędzy filiami czy działami, zlokalizowanymi w dużym dystansie od siebie. Stworzenie tego typu sieci pomiędzy oddziałami firm wpłynie na zbudowanie stabilnego i wydajnego łącza, środowiska te będą się dynamiczniej integrować i nastąpi błyskawiczne przesyłanie danych oczywiście przy zachowaniu jak największego bezpieczeństwa. Do stworzenia sieci WAN między oddziałami wykorzystuje się łącza dedykowane lub połączenia VPN, znane jako wirtualna sieć prywatna. Właściwie działająca sieć rozległa w przedsiębiorstwie wpłynie na szybkość i jakość komunikacji, co poskutkuje wzrostem efektywności i wydajności firmy, a w efekcie finalnym jej rozwojem.

Cechy sieci WAN

Sieć ta ma możliwość stworzenia połączenia pomiędzy urządzeniami ulokowanymi w całkiem różnych częściach świata. Połączenie urządzeń na dwóch odmiennych kontynentach nie jest dla niej problemem. By łącze mogło się odbyć zostają uruchomione przeróżne odmiany transmisji szeregowej, które w sposób sekwencyjny prowadzą przepływ danych przy wykorzystaniu usług operatorów telekomunikacyjnych znajdujących się na danym miejscu. Są one dwuwarstwowe, łącząc ze sobą liczne przeróżnie zlokalizowane sieci lokalne komputerów i wiążąc urządzenia ze sobą.

Proces wdrażania sieci WAN wśród przedsiębiorstw

Proces kreowania rozległej sieci nie jest prostym. Wymaga podjęcia szeregu skomplikowanych i szalenie odpowiedzialnych czynności. Musi być poprzedzony szczegółową analizą potrzeb konkretnego klienta oraz występujących możliwości. Na jej podstawie następuje projektowanie, a później konfiguracja sieci, która będzie spełniała określone warunki. Decydując się na wdrożenie sieci WAN we własnej firmie najlepiej skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, która posiada w tym zakresie właściwą wiedzę i doświadczenie. W budowaniu tej sieci nie jest ważna jedynie komputerowa wydajność, ale na pierwszym miejscu brane jest pod uwagę bezpieczeństwo przesyłanych i przechowywanych danych, które jest możliwe dzięki odpowiedniemu szyfrowaniu. Wszystko musi być odpowiednio przeprowadzone, poczynając od samego procesu kreowania sieci, po jej konfigurację, właściwe osprzętowanie jak i wdrożenie zabezpieczeń sieci.