Filatelistyka to bardzo pasjonujące hobby. Każdy zbieracz pragnie mieć w swej kolekcji znaczki pocztowe z jak najdalszych zakątków świata. Gromadzi pojedyncze egzemplarze, lub niekiedy przez lata kompletuje całe serie. Z biegiem czasu, wzrasta wartość niektórych znaczków, więc takie zbiory mogą być jednocześnie dobrą lokatą.

Jak wzbogaca się zbiory?

Serie znaczków emitowane są corocznie przez urzędy pocztowe różnych krajów. Przeważnie są to znaczki o jednakowych nominałach i takim samym nadruku. Są też serie o różnych nominałach, ale łączy je ta sama tematyka. Są one łączone perforacją po kilka sztuk w bloku. Nowo wydane znaczki można kupić na poczcie. Znaczki, które były już w obiegu są ostemplowane i przyklejone do kopert. W sklepach filatelistycznych są dostępne takie całostki lub osobne znaczki pocztowe. Innym sposobem na wzbogacanie zbiorów jest wymiana kolekcjonerska. Tak więc filatelistyka to nie tylko regularne wypełnianie klaserów, ale również szereg innych aktywności związanych z nawiązywaniem kontaktów z innymi hobbystami.

Unikatowe znaczki pocztowe

Najbardziej cenne są znaczki najstarsze. Jeden z najdroższych to pierwszy znaczek pocztowy na świecie wydany w Wielkiej Brytanii w 1840 roku. Ma nominał jednego pensa, ale jego cena na aukcjach filatelistycznych osiąga wartość kilku tysięcy dolarów. Dużą wartość mają też znaczki z odległych egzotycznych krajów lub wycofane z obiegu z powodu błędów drukarskich. Poczta Polska wyemitowała w roku 1956  znaczek z okazji olimpiady w Melbourne, na którym nieprawidłowo umieszczono wizerunki bokserów względem innych napisów. To jeden z najcenniejszych znaczków polskich. Wartość znaczków pocztowych może też zależeć od rodzaju i czytelności widniejących na nich stempli. Szczególnymi unikatami są jednorazowe serie wydawane na specjalne okazje – wizyta papieża, światowe kongresy naukowe, ochrona zanikających gatunków flory lub fauny.

W jaki sposób można rozbudować swoją kolekcję?

Hobbyści nie poprzestają na gromadzeniu znaczków. Stale dążą do urozmaicania swojej kolekcji poprzez usuwanie zdublowanych egzemplarzy i wprowadzania na ich miejsce nowych. Sklepy filatelistyczne prowadzą skup znaczków pocztowych, na podstawie cen katalogowych. Sprzedając niektóre znaczki uzyskuje się środki na zakup innych atrakcyjnych składników swojej kolekcji. Trzeba jednak pamiętać, że na wartość znaczków wpływa również stan ich zachowania – jakość papieru, nieuszkodzone ząbkowanie i świeżość kolorów. Za dobrze utrzymany unikatowy znaczek można w skupie otrzymać stosunkowo wysoką kwotę, która w krytycznej sytuacji znacząco zasili domowy budżet.